Lezingen

Sinds ik af en toe mag preken, heb ik de smaak te pakken en spreek ik graag voor groepen. Zo lees ik gedichten voor, vertel ik mensen hoe ik gedichten lees en welke poëzie mij gevormd heeft. Naast he... Read More