dichter op het nieuws – 19 januari 2019

Psalm
(vrij naar Psalm 103 :14-16)

Als het zomert reik ik naar de zon
als de lucht straft, buig ik mijn hoofd.
Ik draai, ik zwicht.

Een mens is als riet: maakt de wind plezier,
hij knakt en valt. Aarde vergeet op slag
maar u

die van deze onverschillige grond mensen maakte
littekens volgt, mijn voetstap herkent, u
weet waar ik wortel.

God van klei en wind, speel niet met mij.
Laat mij hoger reiken dan de zon, blaas in mijn gezicht
blaas mij niet omver.

One thought on “dichter op het nieuws – 19 januari 2019”

Comments are closed.