Greetje Kruidhof (Papua 1971) is dichter en redacteur. Na haar afstuderen aan de  schrijversvakschool  in Amsterdam kwam in 2017 haar debuutbundel Wisselplaats uit bij uitgeverij Aldo Manuzio. Naast haar schrijven werkt ze als redacteur en geeft ze workshops aan bedrijven en particulieren. Meer info over workshops is verkrijgbaar via het contactformulier.

       

Bestel het boek

Anderen over haar werk:

Joghum Zijlstra, Nederlands Dagblad: “Het is een kenmerk van goede poëzie: je keert terug naar bepaalde regels, strofen of hele gedichten. Je leest ze nog een keer, je hoort in je hoofd nieuwe ritmes, je ontdekt andere betekenissen of je ziet een nog niet eerder opgemerkte samenhang. En dan nog blijft er iets onverklaarbaars, iets intrigerends hangen. Het debuut van Greetje Kruidhof, Wisselplaats, is zo’n bundel waarin je blijft lezen. Sterk en boeiend.”

Hettie Marzak op de weblog LiterairNederland.nl: “De bundel is evenwichtig en wordt gekenmerkt door een strakke compositie (…) Hoewel de onderwerpen zwaar beladen zijn, is de teneur van de gedichten nooit larmoyant of sentimenteel: alles is in proportie. (…) Kruidhof heeft een manier van schrijven gevonden die het haar mogelijk maakt zich kwetsbaar op te stellen, veel van zichzelf te laten zien en toch zelf buiten schot te kunnen blijven door haar op het eerste gezicht neutrale observaties. (…)
een overtuigend debuut dat respect afdwingt. Bovendien wekt hij de nieuwsgierigheid op naar werk van deze dichter waarin ze andere bronnen aanboort dan de thema’s ontheemding en wisseling van plaats en identiteit.”

Klaas Fraanje in het Reformatorisch Dagblad, 17 februari 2018 “Dat wat eigenlijk de kern zou  moeten zijn  -vaderland, moederliefde, veiligheid, thuis- is er niet. De gedichten zijn om die leegte heen geschreven, zonder de missende kern te benoemen. Het ‘gat’ krijgt geen woorden, maar de omtrek van wat er niet is, wordt geschetst. (…) Nooit wordt de setting expliciet en dat maakt dat in de angsten, trauma’s en nood van deze gedichten vele andere te herkennen zijn.’

Ruben Hofma in het Friesch Dagblad ”Het poëziedebuut van Greetje Kruidhof mag er in zijn geheel zijn. Thematisch is die origineel, de stijl is bekoorlijk, de bundeling is een hechte gemeenschap van gedichten en de vormgeving van de hardback is toepasselijk en mooi. (…) Kruidhof dicht met uitgestrekte verbeelding, gedoseerd in ritme en soms allitererend (…) Het meeste sluit goed aan bij de wonderbare fantasiewereld van een kind en de volwassene die op het kind-zijn terugblikt. Kruidhof heeft daarmee een heftige, meeslepende bundel geschreven.”