anderen over mijn werk

Wisselplaats is goed ontvangen. Hieronder wat citaten uit recensies:

“Je leest en hérleest de regels, proeft de woorden en de klanken, dan komen de beelden vanzelf. Beelden die opgeroepen worden door eenvoudige en alledaagse taal (…) die nergens oppervlakkig op clichematig wordt. (…) Al lezend gaat het huis (van het gedicht, GK) vertrouwd aanvoelen en wil je er een poosje verblijven. Een dichter die daarin slaagt, levert een knappe prestatie.”                     Arie Kok in Onder Woorden, juli 2018

“Het is een kenmerk van goede poëzie: je keert terug naar bepaalde regels, strofen of hele gedichten. Je leest ze nog een keer, je hoort in je hoofd nieuwe ritmes, je ontdekt andere betekenissen of je ziet een nog niet eerder opgemerkte samenhang. En dan nog blijft er iets onverklaarbaars, iets intrigerends hangen. Het debuut van Greetje Kruidhof, Wisselplaats, is zo’n bundel waarin je blijft lezen. Sterk en boeiend.” (….)                                                                                                                                                                                    Wat me zo aanspreekt in deze gedichten: ze trekken je dichterbij, maar niet te dicht. Ze houden je op afstand, maar niet te ver weg. Bovendien lees je voortdurend regels die aan de oppervlakte volstrekt helder lijken te zijn, maar die, naarmate je dieper in de gedichten doordringt, alleen maar complexer worden en meer betekenis krijgen. Regels als ‘De messen kunnen alleen smeren’, De dag is door zijn zuurstof heen’ of ‘dat ze niet wist / dat bomen houden van hun takken’ blijven in het geheugen hangen.”                        Jogchum Zijlstra in Nederlands Dagblad, 3 maart 2018

“De bundel is evenwichtig en wordt gekenmerkt door een strakke compositie (…) Hoewel de onderwerpen zwaar beladen zijn, is de teneur van de gedichten nooit larmoyant of sentimenteel: alles is in proportie. (…) Kruidhof heeft een manier van schrijven gevonden die het haar mogelijk maakt zich kwetsbaar op te stellen, veel van zichzelf te laten zien en toch zelf buiten schot te kunnen blijven door haar op het eerste gezicht neutrale observaties. (…)                                                                                                                                 …een overtuigend debuut dat respect afdwingt. Bovendien wekt hij de nieuwsgierigheid op naar werk van deze dichter waarin ze andere bronnen aanboort dan de thema’s ontheemding en wisseling van plaats en identiteit.”                                                                              Hettie Marzak op de weblog LiterairNederland.nl

“Dat wat eigenlijk de kern zou  moeten zijn  -vaderland, moederliefde, veiligheid, thuis- is er niet. De gedichten zijn om die leegte heen geschreven, zonder de missende kern te benoemen. Het ‘gat’ krijgt geen woorden, maar de omtrek van wat er niet is, wordt geschetst. (…) Nooit wordt de setting expliciet en dat maakt dat in de angsten, trauma’s en nood van deze gedichten vele andere te herkennen zijn.’                                                                                                                                                                                                   Klaas Fraanje in het Reformatorisch Dagblad, 17 februari 2018

” Het poëziedebuut van Greetje Kruidhof mag er in zijn geheel zijn. Thematisch is die origineel, de stijl is bekoorlijk, de bundeling is een hechte gemeenschap van gedichten en de vormgeving van de hardback is toepasselijk en mooi. (…) Kruidhof dicht met uitgestrekte verbeelding, gedoseerd in ritme en soms allitererend (…) Het meeste sluit goed aan bij de wonderbare fantasiewereld van een kind en de volwassene die op het kind-zijn terugblikt. Kruidhof heeft daarmee een heftige, meeslepende bundel geschreven.” Ruben Hofma in het Friesch Dagblad.

Verder interviewde Remco Ekkers mij voor Schrijven Magazine; daarnaast plaatste hij een gedicht uit de bundel op literair weblog  www.ooteoote.nl